Boten te water

De planning is om op 6 april 2019

in de vroege ochtend de boten weer te water te laten.

Hoogwater Rotterdam om 5.39 uur.

Betreft:  Boten op de wal.

 Het aankomend vaarseizoen 2019 is het niet toegestaan om boten op de winterberging  te laten staan.

Zie het Reglement voor de winterberging artikel 11.

Alleen bij hoge uitzondering en met nadrukkelijke toestemming van het bestuur kan hiervan afgeweken worden. Er zal dan schriftelijk een termijn worden gesteld.

Zaterdag 13 april 2019 volgend op de tewaterlating is een opruimdag.

  • Alle bokken en trailers dienen zoveel mogelijk bij elkaar te worden gezet i.v.m. maaien.
  • Het terrein dient te worden ontdaan van losse onderdelen, zwerfvuil, onkruid e.d.
  • Dat gene wat die dag niet is opgeruimd zal worden verwijderd en de kosten hiervan zullen worden verhaald op de betreffende eigenaar.
  • Bij de bokken en trailers die op hun plaats blijven staan dient de eigenaar zelf het onkruid te verwijderen.

Hierop gaat worden toegezien.